2% z daní DAKUJEME

Ako poukázať 2%

Ak ste zamestnaní:

  • Požiadajte  svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie ,,Potvrdenia o zaplatení dane. Prípadne mu priamo prineste tlačivo.
  • Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. V ňom uvediete Vaše meno, rodné číslo, bydlisko, sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane /vypočítate na základe Potvrdenia o zaplatení dane/ a dátum zaplatenia dane /takisto nájdete v Potvrdení/
  • Najneskôr do 30. apríla pošlite/doručte tieto formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Ak ste živnostník / podnikateľ:

  • V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 % z dane v prospech 1 prijímateľa (VIII.ODDIEL).
  • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2016) na daňový úrad v mieste Vášho bydliska.

Daňový úrad po kontrole údajov má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech našeho občianskeho združenia.

Tlačivo na stiahnutie:

Vyhlasenie 2016_edit_LUKOSTRELBA_Zahorie.pdf

Postup krokov na poukazanie 2% pre zamestnancov