Lukostrelecký KRÚŽOK

Vitajte, noví priaznivci tohto športu. Na základe veľa ohlasov a nadšencov sme otvorili krúžok pre deti a dorast, v ktorom sa bude o Vás a Vaše deti starať inštruktor lukostrelby. Účelom tohto krúžku bude nachadzať a vyučovať nových športovcov, nadšencov prírody a samozrejme odtrhnúť mládež od elektronockých hračiek a ukázať im, že sa dá voľný čas tráviť aj v prírode.

Deti od 6 - 18 rokov budú chodiť vždy v sprievode rodičov alebo rodinných príslušníkov. Na lukostreleckom krúžku bude lukostrelecký inštruktor, ktorý v telocvični ZŠ Gajary vedie krúžok samostatne po dobu 1 až 1,5 hod každý štvrtok o 17:00. Prihlášky pre deti sú k dispozícii u inštruktora. Nábor detí sa uskutočňuje každý štvrtok o 17:00.

Po úspešnom školskom roku 2015 - 2016 budeme v ľukostrelbe pokračovať od 8.9.2016 o 17:00 v telocvični ZŠ Gajary pre školský rok 2016 - 2017.

Prihlaska športového klubu LUKOSTRELBA.docx 

Prihlaska športového klubu LUKOSTRELBA.pdf

 

Čiastka na úhradu: 50€ / 1 polrok školského roku 2016 - 2017

Úhradu treba zaplatiť na účet do 15. októbra 2016.

SK17 5200 0000 0000 1667 8318

Variabilný symbol: 122016

Do poznámky: Meno a priezvisko lukostrelca

Všetky vybrane peniaze slúžia pre chod lukostreleckého kružku.

Informacie u inštruktora:

Ľubomír Gabriš: 0917 / 953 991