Lukostrelecký KRÚŽOK

Vitajte, noví priaznivci tohto športu. Na základe veľa ohlasov a nadšencov sme otvorili krúžok pre deti a dorast, v ktorom sa bude o Vás a Vaše deti starať inštruktor lukostrelby. Účelom tohto krúžku bude nachadzať a vyučovať nových športovcov, nadšencov prírody a samozrejme odtrhnúť mládež od elektronockých hračiek a ukázať im, že sa dá voľný čas tráviť aj v prírode.

Deti od 6 - 18 rokov budú chodiť vždy v sprievode rodičov alebo rodinných príslušníkov. Na lukostreleckom krúžku bude lukostrelecký inštruktor, ktorý v telocvični ZŠ Gajary vedie krúžok samostatne po dobu 1 až 2 hod. Prihlášky pre deti sú k dispozícii u inštruktora.

Prihlaska športového klubu LUKOSTRELBA.docx 

Prihlaska športového klubu LUKOSTRELBA.pdf

 

 

Čiastka na úhradu: 50€ / 1 polrok školského roku.

Úhradu treba zaplatiť na účet do 15. v mesiaci.

SK17 5200 0000 0000 1667 8318

Variabilný symbol: aktualný školský rok 20..

Do poznámky: Meno a priezvisko lukostrelca

Všetky vybrane peniaze slúžia pre chod lukostreleckého kružku.