2% z daní ĎAKUJEME

Ako poukázať 2%

Ak ste zamestnaní:

 • Požiadajte  svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie ,,Potvrdenia o zaplatení dane. Prípadne mu priamo prineste tlačivo.
 • Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. V ňom uvediete Vaše meno, rodné číslo, bydlisko, sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane /vypočítate na základe Potvrdenia o zaplatení dane/ a dátum zaplatenia dane /takisto nájdete v Potvrdení/
 • Najneskôr do 30. apríla pošlite/doručte tieto formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Ak ste živnostník / podnikateľ:

 • V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 % z dane v prospech 1 prijímateľa (VIII.ODDIEL).
 • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2018) na daňový úrad v mieste Vášho bydliska.

Daňový úrad po kontrole údajov má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech našeho občianskeho združenia.

Tlačivo na stiahnutie:

Vyhlasenie 2017_edit_LUKOSTRELBA_Zahorie.pdf

Postup krokov na poukazanie 2% pre zamestnancov

 1. Do 15.02.2018 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2016 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2017 dobrovoľnícky pracovali.
 4. Vyberte si jedného prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2018.
 5. Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie.
 6. Údaje o Vami vybratom prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.
 7. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2017!
 8. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 02.05.2018 na daňový úrad    *** – adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost 
 9. ***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!
 10. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.