Prihláška do športového klubu Lukostrelba-Zahorie:

je priložená, ktorú treba vytlačiť 2x na formát A4, vyplniť, podpísať a odoslať poštou na adresu:

Lukostrelba-Záhorie, Hlavná 109, 90061 Gajary.

Úhradu treba zaplatiť na účet.:

Číslo účtu: IBAN: SK34 0900 0000 0051 6615 5662

Členské:

1 osoba 100€ / kalendarný rok 2021............................variabilný symbol: 2021

 

Do poznámky treba napísať Meno a Priezvisko aby bola platba priradená. Členské je vždy aktuálne v daný kalendárny rok.

Všetky vybrane peniaze slúžia pre chod klubu.

Prihlaska športového klubu LUKOSTRELBA.docx 

Prihlaska športového klubu LUKOSTRELBA.pdf