Cyklus dýchania

Základným prvkom systému kontroly každého lukostrelca je dýchanie. Väčšina lukostrelcov má menšie znalosti ohľadom dýchania, než o ostatných základných vedomostiach. Z toho vyplýva, že ten strelec, ktorý pochopí základy dýchania a jeho vplyv na výkon a je si vedomý svojho stavu napätia, bude úspešnejší, než tí, ktorí strieľajú na jeho úrovni.

Nezabúdajme: v kľudnom tele takisto nemôže existovať nekľudný duch, ako ani kľudný duch nemôže byť v napätom tele!

Majme na zreteli aj to, že strach a napätie majú vplyv na srdcový tep, svalový tónus a takisto aj na frekvenciu dychu. Zmeny v svalovom tónuse a dýchaní majú v lukostreľbe negatívny vplyv na také prvky, ako sú jemná svalová motorika, koncentrácia, zmena ťažiska a časovanie.

Na základe horeuvedených skutočností môžeme vyhlásiť, že dýchanie nieje iba ukľudňujúcim faktorom, ale zvyšovaním množstva kyslíka v krvi zvyšuje aj výkon, znižuje krvný tlak a tep a tým vlastne znižuje aj mieru napätia. Vplyvom vhodného dýchania sa svalom dostane viac energie a zrýchli sa aj odplavovanie toxických látok.

To znamená, že vhodné dýchanie je základom a neoddeliteľnou časťou koncentrácie. Pri normálnych okolnostiach v kľude vykonávame asi 12 - 15 nádychov, čo sa pri napätí môže aj zdvojnásobiť. Väčšina ľudí dýcha iba povrchne, používa iba vrchnú časť pľúc, čo je iba asi jedna šestina celkovej kapacity. Avšak každý sa môže naučiť, ako dýchať hlbšie a pomalšie, vykonaním asi 5 - 6 hlbokých nádychov za minútu. Preto by si mal osvojiť techniku tzv. Zen dýchania. To je vhodné denne vykonávať ako koncentračno-relaxačné cvičenie, až kým sa nestane celkom reflexívnym. Tento typ dýchania je podrobne popísaný v knihe Total archery a mnoho podrobných informácií o ňom sa dá nájsť aj na internete.

 

Kontrola dýchania počas výstrelového cyklu

V tejto téme je známych viac teórií, ale tréner Lee, podľa skúseností zo svojej 25 ročnej praxe odporúča tie dve možné spôsoby, ktoré jeho zverenci využili s najväčšou efektivitou. Kvôli väčšej názornosti sa pozrime na nasledovný diagram:

 

KSLIII_IV Slovak

Spomedzi dvoch možností tú prvú, zvýraznenú bielou farbou, uplatňujú hlavne začiatočníci, ale môže byť účinná aj u skúsených lukostrelcov. Tú druhú možnosť, zvýraznenú svetlomodrou farbou, používajú tí skúsení lukostrelci, ktorí si už osvojili dobrú streleckú techniku.

 


1. možnosť
  1. Pred dvihnutím luku urobme jeden ukľudňujúci Zen nádych.
  2. Počas sústredenia sa na cieľ, vykonáme jeden normály nádych, použijúc plné dýchaniem ktoré vykonáme medzi zdvihnutím luku a počiatočnou pozíciou. To nemá iba ukľudňujúci efekt, ale prenesie    ťažisko nižšie a pomáha aj pri prehĺbení sústredenia sa a výstrel nebude unáhlený.
  3. Po počiatočnej pozícii, počas napínania luku, vykonáme nádych v rytme napínania, v dôsledku čoho pocítime nárast sily.
  4. Počas prenesenia napätia až po fázu výdrže pomaly vypustíme 30-50% vzduchu, čím umožníme, aby sa muška prirodzene usadila v cieľovej oblasti.
  5. Od tohto bodu zadržme dych až po vypustenie a počas vyprevádzania šípu prirodzeným tempom vypusťme vzduch. 

Počas toho, ako sa lukostrelec stane skúsenejším a osvojí si vhodnú techniku, cyklus dýchania sa môže zmeniť podľa nasledovného:


2. možnosť
  1. Pred dvihnutím luku vykonáme jeden hlboký Zen nádych a výdych.
  2. Počas dvíhania luku vykonáme prirodzený nádych podľa techniky Zen, čím pocítime nárast sily.
  3. Po dosiahnutí plnej dĺžky náťahu, ale ešte pred ukotvením, pomaly vypustíme asi 30-50% vzduchu, a následne zbytok vzduchu zadržíme až do vypustenia a potom ho počas vyprevádzania prirodzeným rytmom vypustíme. 

    Vypustenie 30-50% vzduchu a následné zadržanie dychu sa volá Valsalva manéver. Tým dosiahneme stabilnejší trup a silnejšie telo. Pozrite si tiež 9. bod Cyklu výstrelu a streleckú techniku opísanú na tejto stránke.


Poznámka:
Najlepší strelci sveta, medzi nimi mnoho kórejských strelcov, používa 2. možnosť s menšími odchýlkami. Tréner Lee sa však domnieva, že 1. možnosť je vo viacerých aspektoch vhodnejšia aj pre lukostrelcov súťažiacich na medzinárodnej úrovni. Pri nádychu počas zdvíhania luku strelec ľahšie nájde rytmus a zvyšuje to jeho koncentráciu. Nech si už zvolíme ktorúkoľvek možnosť, mali by sme dodržiavať manévar Valsava (nafúknuté, napnuté brucho). Nakoniec si každý strelec musí vypracovať taký postup, ktorý mu najviac vyhovuje.

 

Manéver Valsava

Tento krok by sme najlepšie mohli popísať, ako vytvorenie pocitu nafúknutej brušnej steny. Tento trik každý z nás využíva na zvýšenie sily a to aj podvedome. Na vysvetlenie využitia menévru Valsava by som chcel použiť nasledovnú analógiu: Predstavme si, že chceme uvoľniť jednu zahrdzavenú šrúbu. Ak sa nám ju na prvý pokus nepodarí uvoľniť, tak prirodzene zvýšime intenzitu a pokúsime sa ju uvoľniť nasadením maximálneho úsilia. Skúste si to a uvidíte, že aj podvedome pri tom zadržíte dych a napnete brušnú stenu na 3-4 sekundy. To je presne ten pocit, ktorý by sme mali dosiahnuť keď sme dosiahli bod ukotvenia a vydržať v ňom do vypustenia.

 

Poznámka:

Tento manéver veľmi rýchlo zvyšuje krvný tlak, hoci aj o 100 čísel a preto je pochopiteľne veľmi nebezpečný pre starších a aj niektorých mladších jedincov, ktorí majú problémy s krvným tlakom.