Lukostrelecký klub LUKOSTRELBA-Záhorie (LZ)

Poslaním LZ je zabezpečovať rozvoj športovej činnosti v obvode svojej pôsobnosti a vytvárať všetkým združeným členom podmienky pre ich činnosť. K naplneniu tohto poslania LZ v spolupráci so školami, samosprávou miest a obcí, inými združeniami podobného zamerania realizuje najmä:

 

  • koncepciu rozvoja športovej činnosti v rámci svojej pôsobnosti
  • vytvorenie ekonomických predpokladov k rozvoju činnosti  klubu
  • športovú činnosť svojich členov, detí, mládeže a zdravotne postihnutých občanov 
  • tréningovú činnosť talentovanej mládeže
  • chráni práva a záujmy svojich členov súvisiace s činnosťou klubu

 

Po prijatí a zaplatení členského do klubu LUKOSTRELBA-Záhorie má člen klubu automaticky tieto výhody:

  • dostane kľúč od areálu kde je možnosť streľby a využívania areálu aj pre rodinné rekreácie
  • má prednastavenú zľavu u predajcov lukostreleckého tovaru
  • môže sa zúčastniť lukostreleckých pretekov pod záštitou klubu LUKOSTRELBA-Záhorie
  • pracuje sa na ďalších výhodách, ktoré budú pre člena zaujímavé